препаратів, потім інкубували у термостаті 30 хвилин, після чого доводили її обсяг у шприці стерильни


препаратів, потім інкубували у термостаті 30 хвилин, після чого доводили її обсяг у шприці стерильним фізіологічним розчином до 20 мл і вводили у стегнову артерію 1 раз на добу. Середній вміст лейкоцитів у відібраній плівці після підрахунку за стандартною методикою у крові пацієнтів становив 9,0±1,24·109/л та в отриманих зразках у середньому складав по 0,17±0,08·109 лейкоцитів, що є достатнім для утворення у осередку запалення ефективної концентрації медикаментів упродовж 24 годин (Гуляев А.Б., Лохвицкий А.Н., 1996). В основу запропонованого та запатентованого нами винаходу поставлено завдання створення способу лікування пацієнтів із синдромом діабетичної стопи, у якому здійснюється внутрішньоартеріальне введення суміші лікарських препаратів зі зміненою фармакокінетикою за рахунок спрямованого транспорту суміші препаратів в осередок запалення і досягнення опти¬маль¬ного метаболічного контролю, купірування критичної ішемії стопи, забезпечення імуномодуляції, нормалізації регіонарної мікроциркуляції та лімфоцитарного відтоку, що дозволило значно покращати ефективність лікування, забезпечити економію лікарських препаратів, зменшити травматичність, скоротити терміни лікування, підвищити якість життя пацієнта та певним чином вирішити його індивідуальні проблеми. Перфузія суміші лікарських засобів у стегнову артерію у вигляді ауто-лейкоцитарної зависі за рахунок спрямованого транспорту ліків, де лейкоцити використовуються як контейнери для доставки лікарської суміші в осередок запалення, забезпечує тривалий час накопичення ефективної терапевтичної концентрації ліків в осередку мікробного запалення і організмі взагалі, дозволяє скоротити дози лікарських препаратів (разова доза стає добовою). Використання пролонгованого інсуліну у дозі, яка запатентована, дозволяє створювати достатню концентрацію препарату в осередку ураження, не спричиняючи суттєвого впливу на загальний вуглеводний обмін, компенсує останній в осередку запалення. Застосування цефтріаксону, який належить до цефалоспоринових антибіотиків третього покоління, обумовлено його фармакокінетичними особливостями, що забезпечують ефективну антибактеріальну терапію: повільним виведенням із організму, широким спектром дії. Доза препарату, що запатентована, у лікарській суміші досягає необхідного антибактеріального ефекту. Це дало нам змогу зменшити кількість ін’єкцій не тільки до однієї на добу, але й взагалі до 5–6-ти на курс лікування. Гепарин у лікарській суміші використовується як прямий антикоагулянт, а також з метою попередження тромбоутворення. Доза гепарину, яка запатентована, необхідна і достатня для досягнення антикоагуляційного ефекту та збереження форми фармакокінетики.